Przyjąć w domu, a nie tylko obserwować! – Łk 19,1-10

Data: 13.09.2020 r. Święto: 14 po Trójcy Świętej Tekst: Łk 19,1-10 Biblia Warszawska – Ewangelia Łukasza 19,1-10: (1) I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. (2) A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, (3) pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. (4) Pobiegł… Czytaj dalej Przyjąć w domu, a nie tylko obserwować! – Łk 19,1-10

Czytaj więcej...

Na jakim fundamencie budujesz? – 1 Kor 3,9-17

Data: 30.08.2020 r. Święto: 12 po Trójcy Świętej Tekst: 1 Kor 3,9-17 Biblia Warszawska – 1 List do Koryntian 3,9-17: (9) Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. (10) Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na… Czytaj dalej Na jakim fundamencie budujesz? – 1 Kor 3,9-17

Czytaj więcej...

Religijność może zaślepiać bardziej niż grzech – Łk 18,9-14

Data: 23.08.2020 r. Święto: 11 po Trójcy Świętej Tekst: Łk 18,9-14 Biblia Warszawska – Ewangelia Łukasza 18,9-14: (9) I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo: (10) Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. (11) Faryzeusz stanął i… Czytaj dalej Religijność może zaślepiać bardziej niż grzech – Łk 18,9-14

Czytaj więcej...

Słowo zmienia wszystko… – Jr 1,4-10

Data: 9.08.2020 r. Święto: 9 po Trójcy Świętej Tekst: Jr 1,4-10 Biblia Warszawska – Księga Jeremiasza 1,4-10: (4) Pan skierował do mnie następujące słowo: (5) Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. (6) I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo… Czytaj dalej Słowo zmienia wszystko… – Jr 1,4-10

Czytaj więcej...

Miłość braterska niechaj trwa – Hbr 13,1-3

Data: 26.07.2020 r. Święto: 6 po Trójcy Świętej Tekst: Hbr 13,1-3 Biblia Warszawska – List do Hebrajczyków 13,1-3: (1) Miłość braterska niechaj trwa. (2) Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. (3) Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście.

Czytaj więcej...

Tylko w Bogu… – Iz 43,1-7

Data: 19.07.2020 r. Święto: 6 po Trójcy Świętej Tekst: Iz 43,1-7 Biblia Warszawska – Księga Izajasza 43,1-7: (1) Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! (2) Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z… Czytaj dalej Tylko w Bogu… – Iz 43,1-7

Czytaj więcej...

Jaki jest Bóg? – Mi 7,18-20

Data: 28.06.2020 r. Święto: 3 niedziela po Trójcy Tekst: Mi 7,18-20 Biblia Warszawska – Księga Micheasza 7,18-20: (18) Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? (19) Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich… Czytaj dalej Jaki jest Bóg? – Mi 7,18-20

Czytaj więcej...

Co to jest błogosławieństwo? – 4 Mż 6,22-27

Data: 7.06.2020 r. Święto: Trójcy Świętej Tekst: Mk 14,3-9 Biblia Warszawska – 4 księga Mojżeszowa 6,22-27: (22) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: (23) Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: (24) Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; (25) niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą… Czytaj dalej Co to jest błogosławieństwo? – 4 Mż 6,22-27

Czytaj więcej...