Co to jest błogosławieństwo? – 4 Mż 6,22-27

Data: 7.06.2020 r.

Święto: Trójcy Świętej

Tekst: Mk 14,3-9

Biblia Warszawska – 4 księga Mojżeszowa 6,22-27:

(22) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: (23) Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: (24) Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; (25) niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; (26) niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. (27) Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił.