Chór parafialny Animato

UWAGA: chór od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie RP zawiesił prowadzenie prób i występy

 Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ps 98,1

Tradycje śpiewacze w gliwickiej parafii sięgają końca XIX wieku. Chór parafialny działał w niej aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie chór rozpoczął działalność w roku 1948 i śpiewał nieprzerwanie przez 54 lata. W tym okresie dyrygentami byli: H. Łamacz, G. Rynas, K. Jekel, J. Król, E. Bonar, M. Kucharska, M. Wollnik, M. Bonar i J. Lorek.

W roku 2002 chór zawiesił swoją działalność. Wtedy to wystąpił po raz ostatni na nabożeństwie z okazji Jubileuszu 50-lecia ordynacji ks. proboszcza – seniora Alfreda Figaszewskiego.

W marcu 2009 roku zespół reaktywowano, nowym dyrygentem została Zoriana Łańcucka, a chór przyjął nazwę „Animato”.

Chór pragnie prezentować nowy repertuar obejmujący pieśni z różnych epok oraz zróżnicowany pod względem charakteru muzycznego. Śpiewamy a cappella oraz z towarzyszeniem instrumentu, a akompaniuje nam Tomek Marcol. Swoją służbę spełniamy poprzez udział w nabożeństwach niedzielnych, okolicznościowych uroczystościach i nabożeństwach ekumenicznych. Od kilku lat nabożeństwa takie odbywały się naprzemiennie w kościele Marcina Lutra w Łabędach oraz w katolickim kościele św. Jerzego i właśnie z chórem Georgios z tej parafii łączą nasz chór serdeczne związki.

Corocznie chór bierze udział w Zjazdach Chórów Diecezji Katowickiej, które odbywają się już od 73 lat i stały się świętem ewangelickiej pieśni i okazją do spotkań i radosnego przebywania w społeczności uwielbiającej Pana śpiewem. Szczególnie wspólne wykonanie pieśni przez wszystkie chóry biorące udział w zjeździe stanowi naprawdę podniosły moment i warto,  nawet nie będąc członkiem chóru, choć raz tego doświadczyć.  Co roku zjazdy te odbywają się w różnych parafiach.

W ubiegłych latach chór został zaproszony do udziału w kolędowym koncercie w Trzyńcu w Czechach oraz występował w kościołach ewangelickich we Wrocławiu, w Oleśnie, Byczynie i Wołczynie. W marcu 2015 roku chór wziął udział w XI Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach. W październiku 2017 roku z okazji 500 lecia Reformacji wzięliśmy udział w Gali Reformacyjnej, która odbyła się w NOSPR w Katowicach, stanowiąc wraz z innymi chórami blisko trzystuosobowy chór diecezjalny. Było to dla nas niesamowite przeżycie i utwierdziło nas w przekonaniu, że warto ćwiczyć i poświęcać temu swój czas. Służba chórowa to czas w szczególności poświęcony Bogu. Poprzez śpiewanie pieśni stajemy się głosicielami ewangelii. W naszej chórowej społeczności czujemy się jak w rodzinie, przyjaźnimy się, wspieramy,  wspólnie przeżywając radości i smutki.