Turniej piłki nożnej halowej – 9 listopada

Parafie Ewangelicko-Augsburskie w Zabrzu i Gliwicach oraz MOSiR Zabrze z przyjemnością zapraszają wszystkich 9 listopada 2019 roku na 21 Ewangelicki Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana.

Sprawozdanie z wynikami meczu z turnieju w 2019 roku (tutaj).

21 Ewangelicki Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana

Parafie Ewangelicko-Augsburskie w Zabrzu i Gliwicach oraz MOSiR Zabrze z przyjemnością zapraszają wszystkich na 21 Ewangelicki Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana.

Termin: 09.11.2018 r. (sobota), ul. Matejki 6, MOSiR Zabrze

Początek rozgrywek: g. 8.30

Drużyny powinny zgłosić się gotowe do rozgrywek: g. 8.00.

Przewidywany koniec rozgrywek: g. 16.00.

Turniej przeznaczony jest dla członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Będzie on rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych dla panów i jednej dla pań.

Panie – bez limitu wiekowego.

Seniorzy – bez limitu wiekowego.
Juniorzy – z limitem wiekowym (zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2002 roku).

Rozgrywki będą odbywały się według przepisów piłki nożnej halowej (organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w przepisach, które będą dostosowane do charakteru Turnieju).

Drużyny pięcioosobowe: bramkarz + czterech zawodników w polu.

Drużyna powinna składać się z dziesięciu zawodników (większa ilość zawodników w zespole skutkuje tym, że w razie zdobycia medalowego miejsca, każdy zawodnik powyżej 10 nie otrzyma medalu).

Zespoły powinny występować w jednolitych strojach z numerami.

Obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do gry na halach sportowych.

System rozgrywek będzie zależny od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie podany
w dniu zawodów
.

Organizatorzy zapewniają taki system, który będzie gwarantował każdej drużynie, niezależnie od uzyskiwanych wyników, rozegranie minimum dwóch meczy (mogą jednakże występować wyjątki od tej reguły).

Do stolika organizatorów należy w dniu zawodów dostarczyć zgłoszenie zawierające:

– nazwę parafii, którą drużyna reprezentuje

– imię i nazwisko kapitana zespołu

– adres kontaktowy, telefon i adres poczty elektronicznej

– potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego.

Lista zawodników musi zawierać imiona i nazwiska zawodników, daty urodzin, numery dowodów lub legitymacji.

Każda drużyna musi mieć przy sobie także aktualne badania lekarskie zezwalające na udział
w zawodach sportowych (w razie braku badań, zespoły będą dopuszczane do rozgrywek na własną odpowiedzialność)

Lista zawodników musi być potwierdzona przez duszpasterza!

Drużyny juniorskie muszą mieć swojego pełnoletniego opiekuna, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawodników.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki !!!

Drużyny wnoszą opłatę wpisową w kwocie 150zł !

Nr rachunku bankowego: 70 1020 2401 0000 0402 0044 8118

z dopiskiem: Turniej Piłki Halowej 2019

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

e-mail: mariominkina[at]gmail.com

z dopiskiem Zgłoszenie na Turniej Piłki Nożnej Halowej 2019.

Bliższych informacji o Turnieju udziela pan Mariusz Minkina tel. +48 51509220749

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w losowaniu, jak i w całym Turnieju, jest przesłanie do dnia 5 listopada 2019r. aktualnej listy zawodników wraz z datami urodzin poświadczonej przez duszpasterza, jak i potwierdzenie wpłaty wpisowego!!!

 

Zespoły dziewcząt muszą do 25 października 2019r. zgłosić chęć do gry. Jeśli zgłoszą się co najmniej 3 zespoły, to zostanie rozegrany Turniej dla pań!!!