Po czym poznać działanie Ducha Świętego? – Dz 2,1-21

Data: 31.05.2020 r. Święto: 1 Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego Tekst: Dz 2,1-21 Biblia Warszawska – Dzieje Apostolskie 2,1-21: (1) A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. (2) I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. (3) I ukazały się im języki… Czytaj dalej Po czym poznać działanie Ducha Świętego? – Dz 2,1-21

Czytaj więcej...

Cztery wymiary wspólnego śpiewu – 2 Krn 5,2-5.12-14

Data: 10.05.2020 r. Święto: 4 niedziela po Wielkanocy – Cantate Tekst: 2 Krn 5,2-5.12-14 Biblia Warszawska – 2 Księga Kronik 5,2-5.12-14: (2) po czym zgromadził Salomon w Jeruzalemie starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, książąt rodów synów izraelskich, ażeby przenieść Skrzynię Przymierza Pańskiego z Miasta Dawida, to jest z Syjonu. (3) Zgromadzili się zatem u… Czytaj dalej Cztery wymiary wspólnego śpiewu – 2 Krn 5,2-5.12-14

Czytaj więcej...

Jaką wiarą żyjesz na co dzień? – Iz 40,26-31

Data: 19.04.2020 r. Święto: 1 niedziela po Wielkanocy Tekst: Iz 40,26-31 Biblia Warszawska – Księga Izajasza 40,26-31: (26) Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. (27) Czemu więc mówisz,… Czytaj dalej Jaką wiarą żyjesz na co dzień? – Iz 40,26-31

Czytaj więcej...

„a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych…” – 1 Kor 15,19-22

Data: 12.04.2020 r. Święto: Wielkanoc Tekst: 1 Kor 15,19-22 Biblia Warszawska – 1 List do Koryntian 15,19-22: (19) Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. (20) A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. (21) Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć,… Czytaj dalej „a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych…” – 1 Kor 15,19-22

Czytaj więcej...

Społeczność w drodze – 2 Mż 12,1-4.6-8.10-14

Data: 9.04.2020 r. Święto: Wielki Czwartek Tekst: 2 Mż 12,1-4.6-8.10-14 Biblia Warszawska – 2 Księga Mojżeszowa 12,1-4.6-8.10-14: (1) I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: (2) Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. (3) Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy… Czytaj dalej Społeczność w drodze – 2 Mż 12,1-4.6-8.10-14

Czytaj więcej...

Korona, kanapka i kontrast – Mk 14,3-9

Data: 5.04.2020 r. Święto: Niedziela Palmowa Tekst: Mk 14,3-9 Biblia Warszawska – Ewangelia Marka 14,3-9: (3) A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. (4) A niektórzy mówili z oburzeniem… Czytaj dalej Korona, kanapka i kontrast – Mk 14,3-9

Czytaj więcej...

Poza miastem… – Hbr 13,12-14

Data: 29.03.2020 r. Święto: 5 niedziela Pasji (Judica) Tekst: Hbr 13,12-14 Biblia Warszawska – List do Hebrajczyków 13,12-14: (12) Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. (13) Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. (14) Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.

Czytaj więcej...