Stypendia dla uczniów ETE – wnioski do 10 czerwca

Szkoły ETE im. A. Schweitzera prowadzone przez Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne w Gliwicach realizują program edukacji chrześcijańskiej. Warto zatem zadać sobie pytanie: „Czy warto posłać dziecko do naszych Szkół?” Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkół ETE oraz z możliwością uzyskania stypendium.

Wychowanie dziecka wiąże się z kształtowaniem jego charakteru i światopoglądu. Wybór szkoły zawsze wiąże się z obawami czy nauczyciele będą w stanie tak wpływać na dziecko by mogło się rozwijać. Wychowawcze oddziaływanie Rodziców, szkoły i Kościoła powinno zatem być realizowane w tym samym duchu. Dziecko poznając świat, rozwija swoją osobowość i kształtuje swój światopogląd. Dla nas, chrześcijan, nie jest obojętne jakich prawd uczone są nasze dzieci. Wiemy, że wiadomości powtarzane często (nawet jeśli nie są prawdziwe) zaczynają w naszym umyśle funkcjonować jako niezaprzeczalna prawda. W naszych Szkołach, tak jak dom i Kościół, uczymy dzieci i młodzież, że świat stworzony został przez Boga, a my, ludzie, jesteśmy przez Niego stworzeni do mądrego, aktywnego życia, w którym mamy pokazywać miłość do Boga i ludzi. Przygotowujemy dzieci i młodzież do zachowania wiary w świecie często zaprzeczającym istnieniu Boga.

Parafia doceniając wartość edukacji chrześcijańskiej chce wesprzeć Rodziców, którzy nie mogą zapłacić pełnego czesnego za naukę w Szkołach ETE i proponuje system stypendialny dla dzieci z rodzin ewangelickich. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tą możliwością. Poniżej znajdują się linki z materiałami do pobrania

  1. Wniosek o przyznanie stypendium
  2. Regulamin stypendium

Wypełniony wnioski oraz podpisany regulamin stypendium należy złożyć:

  • w wersji papierowej,
  • w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem stypendysty,
  • w kancelarii parafialnej przy ul. Jagiellońskiej 19a,
  • do 10 czerwca br.

Informacja o decyzji Komisji Stypendialnej zostanie przesłana do końca czerwca br. na podany we wniosku adres e-mail lub przekazana telefonicznie.