Adresy kościołów

 • Kościół Zbawiciela
  ul. Jagiellońska 19
  44-100 Gliwice
 • Kościół Marcina Lutra
  ul. Strzelców Bytomskich 18
  44-119 Gliwice-Łabędy
 • Kaplica w Żernikach
  ul. Śniadeckich 7
  44-105 Gliwice-Żerniki
 • Kościół Piotra i Pawła 
  Parafia Pyskowice
  ul. Sienkiewicza 6
  44-120 Pyskowice
  Telefon: 32 231 36 49