Szkółki niedzielne

W trakcie nabożeństwa, po wyznaniu wiary, duchowni przekazują dzieciom tak zwane „światełko”. Podczas przekazywania światełka księża modlą się i błogosławią dzieci na czas szkółki. Grupa szkółkowa przechodzi z kościoła do sal parafialnych. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych. Informacje o nabożeństwach i szkółkach można znaleźć w planie nabożeństw. Na szkółce niedzielnej dzieci śpiewają, słuchają historii biblijnych, rozmawiają Panu Bogu z prowadzącymi, uczą się na pamięć wersetów. 

Pan Jezus powiedział:

„Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie
i nie zabraniajcie im,
albowiem takich jest Królestwo Boże”

Czy to przestarzały nakaz? Absolutnie nie! Dlatego chcemy, by od najmłodszych lat dzieci miały szansę uczenia się o Panu Bogu, a przede wszystkim, by mogły odkrywać, że Ten Bóg, o którym się uczą, jest prawdziwym Przyjacielem, Pomocnikiem, Ojcem, do którego można przychodzić zawsze, wszędzie i ze wszystkim.