Proboszcz

Ks. Andrzej Wójcik 

Ur. 07.04.1979 r. w Cieszynie. W latach 1999-2004 studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ukończonych studiach i odbyciu praktyk kandydakich dnia 4 grudnia 2005 ordynowany przez ówczesnego biskupa kościoła – ks. bp. Janusza Jaguckiego, na księdza luterańskiego w kościele Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie. Przez cały okres służby na Mazurach i wikariatu w olsztyńskiej parafii pełni funkcję Diecezjalneo Duszpasterza Młodzieży Diecezji Mazurskiej oraz opiekuje się filiałem w Olsztynku. We wrześniu 2006 roku zostaje skierowany do służby w Wieluniu i Kluczborku, gdzie zostaje mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Warszawskiej. 1 września 2007 roku zostaje skierowany do Gliwickiej parafii, gdzie do dnia 6 stycznia 2010r. odbywa dalszą część wikariatu. Po konsekracji byłego proboszcza parafii ks. Jerzego Samca na urząd biskupa Kościoła E-A w Polsce, zostaje mianowany proboszczem administratorem parafii w Gliwicach. W lutym 2011 zostaje wybrany przez zgromadzenie parafialne na proboszcza parafii. Wprowadzony uroczyście w urząd proboszcza parafii dnia 27 marca 2011 roku przez zwierzchnika Diecezji Katowickiej ks. bp. Tadeusza Szurmana. (czytaj więcej)

W latach 2013-2019 był Prezesem Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach, które w ramach swojej działalności
edukacyjnej prowadzi Szkoły ETE

Lubi: podróże, posłuchać dobrej muzyki (szczególnie jazzowych klimatów), grywa na gitarze

Ceni: naturalność, otwartość, szczerość i profesjonalizm

Jeden z ulubionych wersetów biblijnych: 

To bowiem, co widzialne, trwa do czasu, natomiast to, co niewidzialne, wiecznie.  2 Kor 4,18

Od 10 października 2009 r. żonaty z Joanną z domu Cieślar, magistrem farmacji.  
Służąc razem chcą wskazywać na to, co niewidzialne. 29 sierpnia 2013 r. na świat przyszła nasza córka Nel.