Projekt Przez sztukę do serca – poszukiwanie przestrzeni dialogu przez muzykę, film i teatr

Bogu dziękujemy za realizację tego niesamowitego projektu. Udało się zrealizować wszystkie założone aktywności. Sierpień to miesiąc rozliczeń i finiszowanie, gdy chodzi o tłumaczenie naszego filmu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt!
W sierpniu 2022 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach przystąpiła do konkursu projektowego na pomoc osobom z Ukrainy, które schroniły się w Polsce przed wojną. W listopadzie 2022 Parafii udało się pozyskać środki od Światowej Federacji Luterańskiej na jego realizację. Całość projektu to kwota ponad 200 000 zł.

Celem projektu jest uwrażliwienie społeczeństwa polskiego na potrzeby uchodźców oraz poszerzenie możliwości ewangelizacyjnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gliwicach poprzez działania projektu:

  1. Przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży

            – całorocznych warsztatów teatralno-muzycznych dla integracyjnej grupy dzieci polskich i ukraińskich, zakończonych występem dzieci oraz wyjazdem uczestników do parku rozrywki Energylandia;
            – tygodniowych półkolonii artystycznych dla dzieci ukraińskich w czasie ferii zimowych
             (codziennie warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne i taneczne oraz lekcja biblijna);
            – tygodniowych warsztatów dla młodzieży zakończonych występem młodych ludzi na scenie teatru, treść przedstawienia będzie miała charakter społeczny i ewangelizacyjny.

  1. Zorganizowanie 3 charytatywnych koncertów w kościele E-A w Gliwicach, w czasie których artyści z Ukrainy będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności i sztukę. Ofiara zbierana podczas każdego koncertu zostanie przekazana na pomoc sierotom i wdowom w Ukrainie. Każdy z koncertów będzie niósł treści ewangelizacyjne.
  2. Zorganizowanie 2 spotkań kobiet. Każde ze spotkań zakłada obecność 100 kobiet. Spotkania mają na celu wsparcie psychiczne uchodźczyń, budowanie ich poczucia przynależności i własnej wartości, sianie nadziei i przebaczenia poprzez przekazywane podczas spotkania treści Ewangelii oraz stworzenie możliwości do poznawania innych kobiet i zbudowania grupy wsparcia.
  3. Produkcja filmu dokumentalnego o długości ok. 20-30 minut dotyczącego relacji powstałych pomiędzy uchodźcami z Ukrainy, a ochotnikami i organizacjami związanymi z Kościołem luterańskim, świadczącymi pomoc ludziom w kryzysie uchodźctwa. Materiał do filmu będzie nagrywany na terenie czterech Parafii Ewangelicko-Augsburskich goszczących uchodźców z Ukrainy: w Gliwicach, Golasowicach, Bytomiu-Miechowicach i Krakowie. Poprzez wywiady z osobami przedstawione zostaną problemy, z jakimi muszą zmierzyć się uchodźcy wojenni. W wypowiedziach zostaną poruszone tematy: problemów z miejscem stałego zamieszkania, pracy, edukacji dzieci, opieki zdrowotnej, integracji z lokalną społecznością, potrzeby opieki duszpasterskiej, miejsca we wspólnocie religijnej. Film przedstawi działania pomocowe zarówno instytucjonalne, jak i z udziałem wolontariuszy (środki materialne i duchowe).

Projekt zakłada wsparcie materialne uchodźców poprzez ofiarowanie legalnego zatrudnienia kilkunastu osobom z Ukrainy, przez co da szansę na podjęcie przez nich pracy zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi.

Mamy nadzieję, że całość projektu, dzięki szerokiemu zasięgowi społecznemu zaangażuje do pracy, dla wspólnego celu  wiele dzieci, młodych ludzi i dorosłych obu kultur – polskiej i ukraińskiej, przez co pogłębi integrację społeczną i wesprze budowę dobrych relacji wzajemnych, da uchodźcom możliwość zaistnienia w przestrzeni publicznej i opowiedzenia o swoich potrzebach, zmaganiach i emocjach. Projekt uwrażliwi odbiorców na potrzeby uchodźców, jednocześnie dostarczając im dobrych emocji i refleksji, które zaowocują zrozumieniem i wsparciem społecznym pokrzywdzonych przez wojnę, co jest jednym z celów kościoła. Projekt da dzieciom, młodzieży oraz ukraińskim artystkom możliwość rozwoju artystycznego w Polsce, a przede wszystkim poszerzy działania ewangelizacyjne Kościoła Ewangelickiego o grupę odbiorców z Ukrainy.   

W razie pytań i chęci wsparcia tej pracy prosimy o kontakt:
koordynator projektu –  Joanna Wójcik – 506306781