Dalsze zawieszenie nabożeństw – decyzja Rady Parafialnej

Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, Parafianie i Sympatycy naszej parafii, w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym, 28 kwietnia podczas wideokonferencji Rady Parafialnej podjęliśmy jednogłośnie decyzję o dalszym zawieszeniu prowadzenia nabożeństw w naszych kościołach. Po 24 maja Rada spotyka się i w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, podejmiemy stosowną decyzję co do dalszego kształtu życia nabożeństwowego. Uzasadnienie decyzji – czytaj więcej.

Prowadzenie nabożeństw w kościele zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemicznymi, oznaczałoby:

  1. Wprowadzenie konieczności wyboru kto weźmie udział w danym nabożeństwie – pomysły wprowadzenia kolejek, zapisów, podziału terytorialnego, przydzielania numerków i wypraszania nadliczbowych osób wydają nam się absurdalne. W Kościele Zbawiciela moglibyśmy zmieścić jednorazowo do 15 uczestników spośród przeszło 500 członków parafii, podobnie w Kościele Marcina Lutra.
  2. Uczestnictwo w nabożeństwie w maseczkach (jak tu śpiewać?), z zachowaniem 2 metrowych odstępów, dezynfekowaniem rąk, znakowaniem miejsc, z wyznaczaniem osób do pełnienia funkcji porządkowych, dezynfekcją kościoła po nabożeństwie, unikaniem wszelkich form kontaktu, wydaje nam się parodią wspólnoty świętującej zmartwychwstanie. Oprócz strachu związanego z ryzykiem zakażenia, dochodzi do tego ryzyko związane z tym, że pojawienie się osoby potencjalnie zarażonej skutkuje przymusową kwarantanną wszystkich uczestników nabożeństwa, włącznie z duchownymi.
  3. Otwarcie kościoła wiąże się z selekcją i skierowaniem do osób starszych, chorych, słabszego zdrowia, osób obawiających się zakażenia, komunikatu – ta wspólnota nie jest dla was… Chyba właśnie te osoby najbardziej potrzebują wspólnoty.
  4. W trosce o zdrowie i życie parafian i duchownych podczas pandemii nie widzimy innej możliwości jak cierpliwie czekać i podejmować decyzje w oparciu o wiarygodne dane medyczne, realnie przedstawiające sytuację epidemiczną.
  5. Zaskoczyły nas dość szybkie decyzje luzowania obostrzeń sanitarnych w życiu publicznym, akurat w tym czasie. Wolimy pozostać ostrożni i nie ulegać nastrojom, które mogą prowadzić do nieodpowiedzialnych zachowań i skutkować poważnymi konsekwencjami.

Zdajemy sobie sprawę z tęsknoty za powrotem do normalnego życia nabożeństwowego, jednak kierując się odpowiedzialnością za życie i zdrowie nas wszystkich, prosimy o pozostaniem w domach i modlitwę o siebie nawzajem.

W dalszym ciągu będziemy prowadzić transmisje nabożeństw online – na kanale Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej (https://www.youtube.com/playlist?list=PLA4y-_mUA1I_GiICsFQPJMnqPCUMRLH1_). Na bieżąco przygotowywane są także szkółki niedzielne oraz parafialne spotkania online.

Serdecznie dziękujemy za liczne telefony, wiadomości sms i e-mail oraz kontakt innymi środkami komunikacji. Jesteśmy w dalszym ciągu do Waszej dyspozycji.

Z modlitwą o was

Duszpasterze parafii

ks. Andrzej Wójcik i ks. Grzegorz Olek