…zgłosić odwiedziny domowe

Odwiedziny domowe są często doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów o wierze. Jeśli potrzebujesz duchowego wsparcia lub po prostu rozmowy skontaktuj się z nami. Szczególnie tą formą opieki otaczamy seniorów oraz osoby niepełnosprawne pozostające w swoich domach. Docieramy także do szpitala czy hospicjum. Jeśli chcesz może odwiedzić cię któryś z duszpasterzy bądź osoba/y zaangażowana w służbę odwiedzinową w parafii. Jeśli pragniecie takiego spotkania – jesteśmy do waszej dyspozycji. Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną i określenie swoich potrzeb oraz pozostawienie danych teleadresowych. Podobnie, jak przy komunii domowej, nie oczekujemy żadnych opłat i poczęstunków. Będziemy cieszyli się z waszego ciepłego przyjęcia.

Jedni drugich brzemiona noście.

List Apostoła Pawła do Galacjan 6,2