…przynieść jednoroczne dziecko do błogosławieństwa

Razem z rodzicami w naszej społeczności kościelnej chcemy cieszyć się z przeżytego pierwszego roku ich dziecka. Wtedy podczas nabożeństwa, (w liturgii, po wyznaniu wiary) odbywa się uroczyste błogosławieństwo jednorocznego dziecka i jego rodziców. Dziękujemy Bogu w modlitwie za ten rok i prosimy Go o dalsze błogosławieństwo. Podobnie jak przy chrzcie nie ma żadnej opłaty, należy jednak conajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić taki fakt w kancelarii parafialnej i umówić termin.

I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.
I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.

Ewangelia Marka 10,13-16