Wyjazd na ordynację na duchownego praktykanta Mikołaja Kotkowskiego – 26 sierpnia

Zapraszamy na ordynację magistrów teologii Mikołaja Kotkowskiego – praktykanta naszej parafii oraz Jarosława Sajdoka – praktykanta parafii w Kętrzynie na duchownych naszego Kościoła. Uroczystość odbędzie się 26 sierpnia w kościele ewangelickim Jaworzu.