Numery archiwalne Informatora parafialnego

  Lipiec/Sierpień 2016
Czerwiec 2016
Maj 2016
Kwiecień 2016 Kwiecień 2016
Marzec 2016 Marzec 2016
Luty 2016

Luty 2016

Zobacz także:

Styczeń 2016

Styczeń 2016

 

 

Grudzień 2015

Listopad 2015

Październik 2015

Wrzesień 2015

Krótka historia Informatora Parafialnego

Po raz pierwszy Informator Parafialny ukazał się w gliwickiej parafii w listopadzie 1997 roku. Między listopadem 1997 roku a wrześniem 2000 roku ukazały się 24 numery naszej parafialnej gazetki. Informator wtedy miał format strony A4 złożonej na trzy części. Na pierwszej stronie zawsze widniało rozważanie Bożego Słowa napisane przez któregoś z księży albo też poezja, która miała inspirować do przemyśleń. Resztę Informatora zajmowały informacje z życia Parafii – ogłoszenia, lista solenizantów, życzenia.

W czerwcu 2001 roku (po kilkumiesięcznej przerwie w wydawaniu gazetki) na wyraźne prośby parafian wznowiliśmy wydawanie naszej gazetki już w innej szacie graficznej – Informator przyjął format 4 stron A5 (więcej już było różnego typu relacji). W rok później „urósł” on do rozmiarów 8 stron.
A ze względu na to, że „apetyty” i parafian, i twórców parafialnej prasy, rosły, w maju 2004 ukazał się po raz pierwszy Informator Parafialny będący już faktycznie gazetką, dzięki której nie tylko można było być na „bieżąco” w parafialnych sprawach, ale przede wszystkim mógł on nieść, dzięki zwiększeniu objętości do 28 stron, sporą dawkę duchowej treści. Choć szata graficzna od tego czasu zmieniała się nie raz, to w zbliżonej formie przetrwał on do dziś. Po wznowieniu wydawania Informatora ukazało się już ponad 100 numerów.

Nie sposób nie wymienić osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do tworzenia Informatora, takich jak: Andrzej Cieślar, Beata Michałek, Mariusz Minkina, ks. Bogdan Wawrzeczko, Grzegorz Pustówka, czy Justyna MInkina.

W połowie roku 2004 nasz Informator zaczął trafiać również do innych Parafii. Większa część Informatora miała wspólną treść, a części „parafialne” były właściwe dla konkretnych parafii. I tak robiliśmy Informator dla parafii w Bytomiu, Tychach, Mikołowie. Informatory te były tworzone, składane i drukowane na naszej parafii. Jednak ze względu na ogrom pracy, jaki był z tym związany i chęć innych parafii do współpracy z nami, teraz matryce Informatora są przesyłane wraz z wspólną treścią do współpracujących z nami parafii, elektronicznie, natomiast parafie już same zajmują się „włożeniem” treści parafialnych do gazetki oraz wydrukiem całości.
Obecnie na tych zasadach nasz Informator (oprócz Gliwic i Pyskowic) można znaleźć w parafiach – Chorzowie, Węgrowie, Turku i Koninie oraz w Słupsku. Pozwala to też na różnorodność, ponieważ redaktor gazetki może prosić o napisanie rozważań, czy innych artykułów duchownych nie tylko z rodzimej parafii, a parafianie mogą poznać ludzi wierzących z innych, poza swoją, parafii i przeczytać ich świadectwo życia z Bogiem, być może podobne do swojego.

W naszej gazetce można znaleźć w części wspólnej: rozważanie biblijne duchownego na bieżący miesiąc (Informator jest miesięcznikiem), poezję, która ma skłaniać do refleksji, felietony ks. Bpa Jerzego Samca, kącik dla dzieci (choć wiemy, że czytają go nie tylko dzieci), Temat Miesiąca (staramy się, by Tematy Miesiąca były dość różnorodne i dotykały życia z Bogiem na co dzień), cykl ks. Andrzeja Komrausa „Od Genesis do Apokalipsy”, rubrykę „Spojrzenie”, w którym ludzie dzielą się swoimi przemyśleniami, opowiadają o swoich przeżyciach, piszą o swoim życiu z Bogiem, a w części właściwej dla danej parafii: jest nowa rubryka „Słowo od duszpasterza”, a poza tym zaproszenia, relacje, opisy tego, co było, jest i będzie, dużo zdjęć, lista solenizantów na dany miesiąc, plan nabożeństw, kalendarium wydarzeń na najbliższy czas i wszystkie te informacje, o których w danym czasie warto wiedzieć.

Praca nad Informatorem czasem może się wydawać pracą niewidoczną, czy niewdzięczną, ale wiemy, że warto! Poczytność Informatora rośnie praktycznie z miesiąca na miesiąc i uważamy, że nie mamy się czego wstydzić. Chcemy, by nasza gazetka trafiała do domów, by była narzędziem poznawania Pana Boga, by skłaniała do refleksji, przemyśleń, do modlitwy, by dawała poczucie bycia częścią Bożego Organizmu.

Informator ukazuje się co miesiąc, jest darmowy i jest również doskonałym „narzędziem misyjnym”. Szukaj go po nabożeństwie z tyłu kościoła lub pytaj w kancelarii parafialnej. Redaktorem naczelnym informatora, jego sercem, była od początku Justyna Minkina. Obecnie informator przygotowywany jest przez zespół redakcyjny w składzie:Joanna Famulska, Ela Jakubiak, ks. Tymoteusz Bujok, ks. Andrzej Wójcik.

„Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi”
Kol 3,23