Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

Zapraszamy na nabożeństwo, spotkanie wokół Wieczerzy Pańskiej, które wraz zespołem poprowadzi ks. dr Grzegorz Olek z Warszawy. Spotkanie odbędzie się w ewangelickim kościele Zbawiciela w Gliwicach, w czwartek 14 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00.