Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

W niedzielę 6 lutego po nabożeństwach w Pyskowicach i w Gliwicach odbyły się Zgromadzenia parafialne.