Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62