Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

21 stycznia 2018 r. w Pyskowicach odbyło się roczne, sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne.