Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, 
a westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. Ps 38,10

21 stycznia 2018 r. w Pyskowicach odbyło się roczne, sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne.