A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się!
I skłoniwszy głowę, oddał ducha. J 19,30

Za nami kolejne spotkanie z Księgą Objawienia i ks. Adamem Podżorskim, które odbyło się 22 lutego 2018 r. o godzinie 18.00 w sali parafialnej przy ul. Jagiellońskiej 19a.