A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Mt 2,10

 

7 stycznia 2018 r. po nabożeństwie w Gliwicach odbyło się Zgromadzeni Parafialne. W trakcie Zgromadzenia, drogą uchwały, wyrażono zgodę na poprowadzenie przez teren parafialny w Gliwicach-Łabędach sieci ciepłowniczej.