Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie,
nawet wieczność włożył w ich serca;
a jednak człowiek nie może pojąć dzieła,
którego dokonał Bóg od początku do końca.


Kz 3,11

7 stycznia 2018 r. po nabożeństwie w Gliwicach odbyło się Zgromadzeni Parafialne. W trakcie Zgromadzenia, drogą uchwały, wyrażono zgodę na poprowadzenie przez teren parafialny w Gliwicach-Łabędach sieci ciepłowniczej.