A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się!
I skłoniwszy głowę, oddał ducha. J 19,30

7 stycznia 2018 r. po nabożeństwie w Gliwicach odbyło się Zgromadzeni Parafialne. W trakcie Zgromadzenia, drogą uchwały, wyrażono zgodę na poprowadzenie przez teren parafialny w Gliwicach-Łabędach sieci ciepłowniczej.