A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się!
I skłoniwszy głowę, oddał ducha. J 19,30

Za nami kolejne spotkanie z ks. Adamem Podżorskim i Objawieniem św. Jana.