Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie,
nawet wieczność włożył w ich serca;
a jednak człowiek nie może pojąć dzieła,
którego dokonał Bóg od początku do końca.


Kz 3,11

Za nami kolejne spotkanie z ks. Adamem Podżorskim i Objawieniem św. Jana.