Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

23 lipca 2017 r., podczas nabożeństwa w Gliwicach, przeżywaliśmy uroczystość roczku - błogosławieństwa Anielki Macha. Całej rodzinie życzymy Bożego błogosławieństwa.