Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
Hbr 11,1

Data: 11.02.2018 r.

Święto: Niedziela przed Postem

Tekst: Am 5,21-24

Pobierz