Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

Data: 11.02.2018 r.

Święto: Niedziela przed Postem

Tekst: Am 5,21-24

Pobierz