Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, 
a westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. Ps 38,10

Data: 11.02.2018 r.

Święto: Niedziela przed Postem

Tekst: Am 5,21-24

Pobierz