Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

Data: 04.02.2018 r.

Święto: 2. Niedziela przed Postem

Tekst: 2 Kor 12,1-10

Pobierz