Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

Data: 28.01.2018 r.

Święto: 3. Niedziela przed Postem

Tekst: 2 Krl 5,1-19a

Pobierz