Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, 
a westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. Ps 38,10

Data: 21.01.2018 r.

Święto: Ostatnia Niedziela po Epifanii

Tekst: Obj 1,9-18

Pobierz