Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

Data: 21.01.2018 r.

Święto: Ostatnia Niedziela po Epifanii

Tekst: Obj 1,9-18

Pobierz