Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
Hbr 11,1

Data: 21.01.2018 r.

Święto: Ostatnia Niedziela po Epifanii

Tekst: Obj 1,9-18

Pobierz