Bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach
i w twoim sercu, abyś je czynił.
5 Mż 30,14

Data: 14.01.2018 r.

Święto: 2. Niedziela po Epifanii

Tekst: 1 Kor 2,1-10

Pobierz