Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, 
a westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. Ps 38,10

Data: 14.01.2018 r.

Święto: 2. Niedziela po Epifanii

Tekst: 1 Kor 2,1-10

Pobierz