Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

Data: 14.01.2018 r.

Święto: 2. Niedziela po Epifanii

Tekst: 1 Kor 2,1-10

Pobierz