Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
Hbr 11,1

Data: 07.01.2018 r.

Święto: 1. Niedziela po Epifanii

Tekst: 1 Kor 1,26-31

Pobierz