Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, 
a westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. Ps 38,10

Data: 07.01.2018 r.

Święto: 1. Niedziela po Epifanii

Tekst: 1 Kor 1,26-31

Pobierz