Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

Data: 07.01.2018 r.

Święto: 1. Niedziela po Epifanii

Tekst: 1 Kor 1,26-31

Pobierz