Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

Data: 31.12.2017 r.

Święto: Stary Rok

Tekst: 2 Mż 13,20-22

Pobierz