Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

Data: 25.12.2017 r.

Święto: I Dzień Świąt Bożego Narodzenia

Tekst: Łk 2,13-14

Pobierz