Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, 
a westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. Ps 38,10

Data: 25.12.2017 r.

Święto: I Dzień Świąt Bożego Narodzenia

Tekst: Łk 2,13-14

Pobierz