Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawiajcie nowy ugór,
bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości.

Księga Ozeasza 10,12


Ks. Tymoteusz Bujok

  • Pochodzi z PEA Wisła Centrum (później zaangażowany w PEA w Wiśle Jaworniku).
  • Urodzony 11.08.1989r. w Cieszynie.
  • 2006-2008 Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
  • 2008-2013 studia teologiczne w ChAT
  • Praca magisterska: "Funkcja cytatów starotestamentowych w argumentacji apostoła Pawła na przykładzie Ga 4,21-5,1".
  • 1.09.2013 - 31.08.2014 - praktyka kandydacka w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.
  • 1.09.2014 - 6.01.2015 - praktyka kandydacka i wikariat w PEA w Opolu.
  • 13.12.2014 - ordynacja w Skoczowie
  • 7.01-31.08.2015 - wikariat w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie
  • 1.09.2015 - wikariat w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach

Lubi twórczość Tolkiena, spacery po lesie, napić się kawy ze znajomymi. Intrygują go historie innych ludzi, pasjonuje praca z gimnazjalistami. Więcej o sobie chętnie ujawni w rozmowie.

Ulubiony werset:

"Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć" Obj 3,8

Żona, Lucyna, jest z zawodu psychologiem. Pasjonują ją: pisanie, wypieki, książki i życie rodzinne. Mają dwoje dzieci - Anielkę i Antka.