Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie,
nawet wieczność włożył w ich serca;
a jednak człowiek nie może pojąć dzieła,
którego dokonał Bóg od początku do końca.


Kz 3,11

Skład Rady Parafialnej wybranej w roku 2014:

ks. Andrzej Wójcik - proboszcz, prezes Rady Parafialnej
ks. Tymoteusz Bujok - wikariusz
Czesław Czudek - wiceprezes Rady Parafialnej (kurator)
Marek Brózda - skarbnik Rady Parafialnej
Wiktoria Kwaśniewska - sekretarz Rady Parafialnej

Brózda Marek
Buzek Jerzy
Czudek Czesław
Czudek Maria
Chodura Gabriela
Folwarczna Joanna
Fornal Magdalena
Kwaśniewska Wiktoria

Lorek Wilhelm
Marcol Andrzej
Marut Monika
Matuszek Jerzy
Minkina Justyna
Morawetz Ewa
Raszka Joanna
Stankiewicz Lucyna

Zastępcy:

Barchański Ginter
Niemczyk Eugeniusz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Marek Adam
Niemiec Mateusz
Raszka Tomasz