Starajcie się o pomyślność miasta (...) i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Jr 29,7

 

Skład Rady Parafialnej wybranej w roku 2014:

ks. Andrzej Wójcik - proboszcz, prezes Rady Parafialnej
ks. Grzegorz Olek - wikariusz (od 1 września 2018)
Czesław Czudek - wiceprezes Rady Parafialnej (kurator)
Marek Brózda - skarbnik Rady Parafialnej
Wiktoria Kwaśniewska - sekretarz Rady Parafialnej

Brózda Marek
Buzek Jerzy
Czudek Czesław
Czudek Maria
Chodura Gabriela
Folwarczna Joanna
Fornal Magdalena
Kwaśniewska Wiktoria

Lorek Wilhelm
Marcol Andrzej
Marut Monika
Matuszek Jerzy
Minkina Justyna
Morawetz Ewa
Raszka Joanna
Stankiewicz Lucyna

Zastępcy:

Barchański Ginter
Niemczyk Eugeniusz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Marek Adam
Niemiec Mateusz
Raszka Tomasz