A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Mt 2,10