Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie,
nawet wieczność włożył w ich serca;
a jednak człowiek nie może pojąć dzieła,
którego dokonał Bóg od początku do końca.


Kz 3,11

Kontakt

Opieka nad stroną internetową parafii - ks. Andrzej Wójcik, ks. Tymoteusz Bujok