Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16