Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
Hbr 11,1