Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie,
nawet wieczność włożył w ich serca;
a jednak człowiek nie może pojąć dzieła,
którego dokonał Bóg od początku do końca.


Kz 3,11

W trakcie nabożeństwa, po wyznaniu wiary, duchowni przekazują dzieciom tak zwane "światełko". Podczas przekazywania światełka księża modlą się i błogosławią dzieci na czas szkółki. Grupa szkółkowa przechodzi z kościoła do sal parafialnych. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych. Na szkółce niedzielnej dzieci śpiewają, słuchają historii biblijnych, rozmawiają Panu Bogu z prowadzącymi, uczą się na pamięć wersetów. 

Pan Jezus powiedział:


"Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie
i nie zabraniajcie im,
albowiem takich jest Królestwo Boże"

Czy to przestarzały nakaz? Absolutnie nie! Dlatego chcemy, by od najmłodszych lat dzieci miały szansę uczenia się o Panu Bogu, a przede wszystkim, by mogły odkrywać, że Ten Bóg, o którym się uczą, jest prawdziwym Przyjacielem, Pomocnikiem, Ojcem, do którego można przychodzić zawsze, wszędzie i ze wszystkim.