Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, 
a westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. Ps 38,10

25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa) na nabożeństwach gościliśmy ks. bpa Mariana Niemca, który wygłosił kazania w Pyskowicach, Łabędach i Gliwicach.