Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
Hbr 11,1

25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa) na nabożeństwach gościliśmy ks. bpa Mariana Niemca, który wygłosił kazania w Pyskowicach, Łabędach i Gliwicach.