A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się!
I skłoniwszy głowę, oddał ducha. J 19,30

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo, które odbędzie się 25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa) w Gliwicach o 11.00. Na nabożeństwie będziemy gościć chór parafialny z Katowic "Largo Cantabile" i ks. bpa Mariana Niemca, który wygłosi kazanie. Ks. Bp Marian Niemiec wygłosi również kazania podczas nabożeństw w Pyskowicach i Łabędach.