Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa) na nabożeństwach gościliśmy ks. bpa Mariana Niemca, który wygłosił kazania w Pyskowicach, Łabędach i Gliwicach.