Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4,16

Za nami kolejne spotkanie z Księgą Objawienia i ks. Adamem Podżorskim, które odbyło się 15 marca 2018 r. o godzinie 18.00 w sali parafialnej przy ul. Jagiellońskiej 19a.