Jezus Chrystus mówi: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ekumenicznej modlitwie za Gliwice, która odbędzie się 20 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II (Gliwice, Górnych Wałów 3a). W trakcie spotkania będziemy uwielbiać Boga za Jego miłość, przyjście Jezusa Chrystusa, zwycięstwo nad grzechem oraz wiarę i Ducha Świętego, którymi nas obdarza. Będziemy się także wstawiać w modlitwach za nasze miasto - władzę, przedsiębiorców, oświatę, młodzież, rodzinę, służbę zdrowia, duchownych i prześladowanych. Spotkanie poprowadzą duchowni różnych wyznań.

Plan całego dnia wygląda następująco:
10:00 - 17:00 Góra Modlitwy
17:00 - 18:00 Ekumeniczna Modlitwa za Gliwice
18:30 - 20:30 Uwielbienie kolędami